Deklaracja dostępności

Bezpieczne Ferie i Lato

W ramach cyklu Bezpieczne Ferie i Wakacje organizowane są różne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestniczą oni w wycieczkach, wyjazdach do kina i na basen, jak również w licznych warsztatach poszerzających ich wiedzę i umiejętności.