Deklaracja dostępności

Małe Łącko

Szkolny Zespół Regionalny "Małe Łącko" został założony w 1952 r.,  działa przy  Szkole  Podstawowej   im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. W ciągu wieloletniej działalności u najmłodszych mieszkańców Łącka rozwija zamiłowanie do bogatego folkloru, pięknej muzyki i tańca regionu łąckiego. Młodzi adepci tańca ludowego po ukończeniu Szkoły Podstawowej w większości wstępują do „Górali Łąckich”. Zespołowi przygrywa dziecięca kapela góralska.            

„Małe Łącko” prezentuje żywiołowy folklor regionu łąckiego ukazując jego oryginalność oraz swoisty urok poprzez dziecięce wykonanie.

Kontakt z zespołem: ZSG w Łącku - tel. 18 444-60-11