Deklaracja dostępności

Jazowiaczek

Zespół ten nawiązuje do tradycji regionu górali białych. Powstał w 2015 r. przy ówczesnym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku z inicjatywy nauczycieli Wandy Talarczyk i Mirosława Hejmeja, którzy chcieli u najmłodszych uczniów zaszczepić miłość do swojej „małej Ojczyzny” i kultywować tradycje regionalne. Dzięki przychylności władz gminnych i powiatowych, stowarzyszenia „Brzyna to my”, Rady Rodziców i darczyńców prywatnych udało się zakupić większość strojów. Zespół występuje na uroczystościach w swojej miejscowości, gminie, a także poza nią.

Kontakt z zespołem: Szkoła Podstawowa w Jazowsku - tel. 18 444-70-12