Deklaracja dostępności

Genowefa Kałużna

Genowefa Kałużna – ur. 18.01.1943 r. w Świdniku, mieszka w Kiczni.

Poetka ludowa, która w swoich wierszach wiele miejsca poświęca codziennemu życiu oraz miejscowości, w której mieszka.

Przez szereg lat wykonywała również tradycyjne i oryginalne wieńce dożynkowe – jeden z nich wykonany dla Gminy Łącko zdobył II miejsce na eliminacjach wojewódzkich w Jodłowniku.  

Czynnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości – dla przyparafialnych grup dziecięco-młodzieżowych pisała programy przedstawień okolicznościowych, takich jak Jasełka, Dożynki, opartych na własnej twórczości.

„O Kiczni”

Nasza wioska Kicznia, piękna okolica

kto do niej przyjeżdża, każdy się zachwyca.

Piękna nasza wioska – góry, lasy, sady, pole

koło naszej szosy, wysokie topole.

                W naszej wiosce Kiczni, trzy strumyki płyną

                przez środek Łącka biegną i w Dunajcu giną.

                Jeden płynie ze wsi, a dugi z Zagórza,

                trzeci sobie biegnie spod Modyni wzgórza.

Nasza wioska Kicznia i z muzyki słynie,

bo Franek Kurzeja folklor podtrzymuje.

Gdy Franciszek z synem grają na skrzypeczkach,

to jakby słowik śpiewał w bukowych listeczkach.