Deklaracja dostępności

Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto

Orkiestra powstała w 1947 r. w oddalonym o 2 km od Łącka Czerńcu z inicjatywy społecznika, działacza kulturalnego i łąckiego organisty Tadeusza Moryto, który został również jej dyrygentem. Na początku borykała się z wieloma problemami, z których największymi były brak miejsca do odbywania prób oraz niewielka ilość instrumentów. Po pokonaniu tych trudności rozpoczęły się intensywne próby w sierpniu 1957 r. Od  tej pory Orkiestra Dęta należy do ścisłej czołówki najlepszych amatorskich orkiestr działających na terenie Sądecczyzny. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

Orkiestra wykonuje niezwykle zróżnicowany repertuar: począwszy od muzyki poważnej poprzez ludową do rozrywkowej. Prezentuje się w oryginalnych strojach górali białych, a dyryguje nią od 1988 r. dr hab. Stanisław Strączek. Orkiestra uczestniczy w wielu imprezach w kraju za granicą, uświetnia uroczystości regionalne, państwowe i kościelne na terenie zarówno gminy, jak i powiatu.

Więcej informacji: www.orkiestra.lacko.pl