Deklaracja dostępności

Zespół Regionalny Górale Łąccy im. M. Chwalibóg

Zespół powstał jesienią 1933 r., jako grupa ludzi z programem artystycznym, na który składały się pieśni, muzyka i tańce ludowe tutejszego regionu. Jego założycielką i pierwszym kierownikiem, aż do wybuchu II wojny, była Maria Chwalibóg - miejscowa nauczycielka. W latach 1939-46 zespół zawiesił swoją działalność. Po wojnie został zreorganizowany z inicjatywy byłych członków. Postarano się także o odtworzenie programu artystycznego, zwłaszcza „Łąckiego Wesela”, gdyż wszystkie materiały zaginęły w czasie wojny.

Zespół prezentuje tutejsze żywiołowe tańce, piękny śpiew z towarzyszeniem kapeli góralskiej, a także barwny strój górali białych. Obecnie kierownikiem zespołu jest Łukasz Ukleja. Zespół rokrocznie uświetnia wiele imprez na terenie kraju i poza jego granicami.

Więcej informacji: www.gorale.lacko.pl