Deklaracja dostępności

Janina Koza

Janina Koza - jest nauczycielem i bibliotekarzem w SP w Jazowsku.

Artystyczne zdolności wykazywała od najmłodszych lat, ale dopiero po maturze przekonała się, że sztuka stanie się częścią jej życia. Swoją pasję rozwijała w pracowni plastycznej w DKK w Nowym Sączu, gdzie miała możliwość zapoznać się prawie ze wszystkimi technikami. Najbardziej jednak podobało jej się malarstwo olejne. Brała udział w plenerach artystycznych, wystawach zbiorowych i indywidualnych doskonaląc swój warsztat i ucząc się od mistrzów.

Jednocześnie pracowała nad ilustracją książkową do poezji wydawanych przez Sądecką Oficynę Wydawniczą i Wydawnictwo Miniatura z Krakowa. W ramach współpracy z różnymi instytucjami kultury projektowała i wykonywała scenografie, okolicznościowe dekoracje, itp. Pracując najpierw w Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, a potem w oddziale dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej wykonywała malowidła ścienne o tematyce baśniowej. W latach 90. zaczęła pracę w SP w Jazowsku, wtedy zainteresowało ją bibułkarstwo, orgiami przestrzenne i modułowe, quilling. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliła się z uczniami w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć plastycznych.

Tematyka jej prac jest różnorodna. Najpierw pasjonowało ją tworzenie rysunków i obrazów olejnych symbolicznych i surrealistycznych (świadczą o tym przykładowe tytuły obrazów – „Płomień czasu, „Ból”, „Chwilo trwaj” czy „Babel”) , zaś potem zainspirowana pięknem otaczającego świata malowała nastrojowe pejzaże, portrety (zwłaszcza dzieci), kwiaty.

 Obecnie interesują ją tematyka sakralna. Od 2009 r. odkrywa tajemnice jednej z najstarszych i najbardziej trwałych technik malarskich – tempery jajecznej. Tworzy ikony na desce, pokrywając je złotem. Jest członkiem tzw. Grupy krakowskiej przy Ecclesia w Krakowie (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej).

Nagrody:

- nagroda w dziedzinie rysunku w Ogólnopolskim Plenerze Malarstwa i Rzeźby w Juracie (1986)

- dwa pierwsze miejsca (malarstwo i grafika) w X Konkursie Plastyki Nieprofesjonalnej Klubu Twórczego TPSP w Nowym Sączu (1989)

Za swoją działalność artystyczną wyróżniona:

- Zasłużony dla Ziemi Łąckiej – przez Wójta Gminy Łącko