Deklaracja dostępności

Józef Tokarz

Józef Tokarz – ur. w 1950 r. w Jazowsku i tam też mieszka. 
Od młodych lat z dużą pasją rzeźbi w drewnie. Pracuje z młodzieżą, mówi, że daje mu to wiele satysfakcji, zwłaszcza, iż jego prace, rzeźby o różnej tematyce podobają się.

W drewnie stara się wyrazić swoje artystyczne przemyślenia; inspiracją twórczą jest człowiek i architektura.

Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, indywidualnych i konkursowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Prace artysty można było oglądać na wystawach: w Jazowsku – Galeria BWA, w Łącku – Izba Regionalna, w Nowym Sączu – Galeria BWA, Mały Salonik, Civitas Christiana, Dawna Synagoga, w Starym Sączu – Domek na Dołkach, Klasztor św. Kingi, Miejski Ośrodek Kultury, w Zakopanem – Złota Jesień Tatrzańska, w Toruniu – Muzeum Etnograficzne, w Radomiu – Muzeum Wsi Radomskiej, w Warszawie – Stara Kordegarda, Międzynarodowe targi Turystyczne, w Krakowie – Akademia Rolnicza, Włochy – Menconiko oraz w wielu innych miejscach. Jego interesujące rzeźby znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Od dnia 17.11.1986 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, pełniąc różne funkcje – od przewodniczącego Klubu Twórczego w Jazowsku, członka Zarządu, a obecnie /d 2002 r./ jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego TPSP. Jest również działaczem Stowarzyszenia Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej.

Za pracę twórczą został uhonorowany:

  • Złota Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Łąckiej” – 1987 r.
  • „Zasłużony Działacz Kultury” – 2001 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • „Srebrne Jabłko Sądeckie” – 2003 r. przez Starostę Nowosądeckiego za zasługi dla Ziemi Sądeckiej