Deklaracja dostępności

Bronek z Obidzy Kozieński

Bronisław Kozieński (Bronek z Obidzy) – ur. 18.09.1963 r. w Obidzy, pracuje w budownictwie, z zamiłowania – poeta.

Pierwsze wiersze powstały w 2007 r., a aktualnie publikowane są w lokalnej i ogólnopolskiej prasie oraz na poetyckich portalach internetowych. Laureat konkursów poetyckich ogłaszanych m.in. przez portal literacki. Twórczość obejmuje głównie tematykę górską, ale nie brak w niej również rozważań na temat życia i człowieka.

Wydany w 2015 r. tomik poezji "Wiklinowe ptaki" znalazł uznanie u krytyków i miłośników poezji w Polsce i na świecie.

szelest

szelestem będę kiedy przejdę
mógłbym być szumem ale nie chcę
kocham się w wietrze gdy go słyszę
lecz za nim pozostaje cisza

szeleszczą jeszcze cicho liście
a ja kim jestem jak nie liściem
z liścia mam serce z liści duszę
i takie we mnie śpią organy

najmniejszy szmer w nich struny ruszy
więc chociaż przejdę pozostanę