Deklaracja dostępności

Izba Regionalna w Łącku

Izba Regionalna w Łącku działa od 1987 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury. 27 września 1987 r. nastąpiło uroczyste otwarcie, wcześniej jednak w tych pomieszczeniach odbywały się wystawy prac twórców ludowych z terenu Gminy Łącko. Z czasem ekspozycja zaczęła się rozrastać; na powierzchni ok. 70 m kw., w sześciu salach zgromadzono fotografie i dokumenty (m.in. fotokopie związane z historią Łącka pozyskane z Polskiej Akademii Nauk, opisy dawnych łąckich strojów, czy też listy interpelacyjne posła Wincentego Myjaka z pocz. XX w.), sprzęty codziennego użytku (m.in. naczynia gliniane, kosze na owoce, beczki, drewniane narzędzia, skrzynie), stroje i publikacje dotyczące historii i etnografii Ziemi Łąckiej - łącznie ok. 150 eksponatów. Wszystkie przekazane przez mieszkańców gminy.

Izba Regionalna w Łącku jest rokrocznie odwiedzana przez grupy ze szkół i przedszkoli gminy Łącko, ale również przez dzieci i młodzież przebywających na tym terenie w trakcie zimowego czy letniego wypoczynku, uczestników tzw. zielonych szkół, czy też wycieczki z różnych regionów Polski. Mają oni możliwość zapoznania się z historią Ziemi Łąckiej, legendami związanymi z tym terenem, a także obyczajami, kulturą i folklorem.