Deklaracja dostępności

Ognisko Muzyczne

Dawniej....

Po zdobyciu przez Orkiestrę Dętą I miejsca w eliminacjach powiatowych i osiągnięciach w pracy z chórem, władze Wydziału Kultury Prezydium PRN I WRN dostrzegły w osobie dyrygenta Tadeusza Moryto, dobrego organizatora i promotora muzyki. Zaproponowano mu zorganizowanie Ogniska Muzycznego w Łącku. Propozycję tę przyjął.

25 stycznia 1959 roku odbyło się w Łącku uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie nowosądeckim Państwowego Ogniska Muzycznego (notatka z Dziennika Polskiego z dnia 26.01.1959 r.), a Tadeusz Moryto został społecznym kierownikiem tego ogniska oraz dyrygentem orkiestry i chóru mieszanego, których członkowie jednocześnie zostali członkami Ogniska. Spośród grona nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Łącku Tadeusz Moryto dobrał zespół instruktorów do nauki na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, instrumenty dęte, oraz instrumenty typowe dla miejscowego folkloru tj. fujarka i listek. Klasę fortepianu prowadził osobiście.

Powstały klasy nauki zasad muzyki, solfeżu, słuchania muzyki. Do nauki gry na instrumentach zgłosiło się 137 kandydatów z Łącka i okolicznych wsi. Po dokładnym przesłuchaniu przez kierownika w obecności komisji złożonej z instruktorów do Ogniska przyjęto 103 osoby. Łącznie z chórem i orkiestrą do Ogniska uczęszczały 172 osoby. Tadeusz Moryto każdego roku starannie organizował plan pracy na cały rok szkolny uwzględniając okresowe popisy muzyczne połączone z udzielaniem rodzicom uczniów informacji o postępach z zakresu zasad nauki i gry na instrumentach. Okresowe popisy ściągały licznych rodziców, zaproszonych gości i sympatyków życia muzycznego. Rozbudzały one w ten sposób zainteresowanie społeczeństwa pracą Ogniska i jego dorobkiem pedagogicznym. Organizowano uroczyste zakończenia roku szkolnego połączone z popisem muzycznym solistów, chóru i orkiestry oraz rozdaniem świadectw i nagród. Do Ogniska uczęszczało rokrocznie 70 osób bez chóru i orkiestry.

W początkowym okresie od 1959 roku orkiestra i chór odbywały próby w sali domu parafialnego, a nauka gry na instrumentach i nauka teoretyczna prowadzone były w budynku szkoły, zaś grę na fortepianie prowadził we własnym mieszkaniu, udzielając do nauki własnego instrumentu gdyż Ognisko nie posiadało pianina. W związku z trudnymi warunkami lokalowymi, zwłaszcza z brakiem oświetlenia elektrycznego w Łącku, Tadeusz Moryto podjął interwencję prasową w Dzienniku Polskim celem podłączenia Łącka do ogólnej sieci elektrycznej. Nie ustawał w staraniach o poprawę warunków lokalowych intereniując do ówczesnych władz o przekazanie do użytku obiektu po lkoalnej elektrowni, które doszło do skutku w listopadzie 1961 roku. Obiekt ten po generalnym remoncie i odpowiedniej adaptacji został oddany dla potrzeb Ogniska w dniu 27 maja 1962 roku. Z tej okazji społeczeństwo Łącka złożyło dobrowolne wpłaty na cele Ogniska. W oddanym do użytku lokalu Ogniska (obecnie GOK) odbywały się zajęcia chóru i orkiestry, gry na instrumentach, zaś teorii i solfeżu odbywały się w dalszym ciągu w szkole podstawowej z powodu szczupłości pomieszczeń budynku. W okresie  działalności Ogniska zostało wyłonionych wiele talentów, którzy tu zdobywali podstawy muzyki, a następnie kontynuowali je w szkołach i akademiach muzycznych.

 

Dziś....

Aktualnie w zajęciach Ogniska Muzycznego w Łącku uczestniczy średnio 60 uczniów. Uczą się grać na następujących instrumentach: skrzypce (instr. Agata Pańszczyk), pianino (instr. Mariusz Gorczowski), akordeon, gitara (instr. Piotr Matusiewicz), trąbka (instr. Marek Lipień), prowadzone są również zajęcia z teorii muzyki (instr. Marek Lipień). Uczniowie prezentują swoje umiejętności w trakcie koncertów i lokalnych uroczystości.

Regulamin Ogniska Muzycznego w Łącku