Deklaracja dostępności

Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców Gminy Łącko

Zadanie "Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko" będzie polegało na organizacji wyjazdów tematycznych o charakterze integracyjnym, mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Łącko, dla których na co dzień dostęp jest utrudniony poprzez odległość od ośrodków miejskich dysponujących zróżnicowaną ofertą kulturalną, ale również na skutek cen jednostkowych za bilety. W ramach realizacji zadania odbędą się trzy wyjazdy: dwa do Krakowa - wyjazd na spektakl teatralny, wyjazd na koncert do filharmonii oraz wyjazd do kopalni soli w Wieliczce. Partnerami zadania jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku i Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.

Terminy wyjazdów: 

14.10. - wyjazd do teatru (http://www.gok.lacko.pl/blizej-kultury-integracyjne-wyjazdy-tematyczne-dla-mieszkancow-gminy-lacko-ii.html)

2.12. - wyjazd do kopalni soli w Wieliczce (http://www.gok.lacko.pl/wycieczka-do-kopalni-soli-w-wieliczce.html)

5.12. - wyjazd do Filharmonii Krakowskiej (http://www.gok.lacko.pl/wyjazd-do-filharmonii-krakowskiej-ii.html)

Koszt całkowity zadania: 18.750 zł, w tym: 15.000 zł dofinansowanie, 3.750 zł - środki własne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

belka

 Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko