Deklaracja dostępności

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łącku

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

                                                                               Leopold Staff

 

             Gminne obchody 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę miały w Łącku bardzo uroczysty charakter.

             Rozpoczęły się one w dniu 10 listopada koncertem Dziewczęcego Chóru Katedralnego z Tarnowa Puellae Orantes pod dyrekcją ks. Władysława Pachoty. Niezwykle urozmaicony repertuar patriotyczny oraz profesjonalne wykonanie zostały nagrodzone gromkimi owacjami.

11 listopada w kościele parafialnym w Łącku została odprawiona Msza św. za Ojczyznę pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Noworolnika. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam zabrzmiał Hymn Państwowy, liczne delegacje złożyły kwiaty, a następnie zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny pt. „Moja Ojczyzna” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Berecik” i Chóru Parafialnego „Zew gór”. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrał wójt gminy Łącko Jan Dziedzina, który podziękował wszystkim za tak liczny udział w tej części i zaprosił na Wieczór Patriotyczny do Remizy OSP w Łącku.  

                Remiza OSP w Łącku wypełniona była po brzegi licznie przybyłymi mieszkańcami gminy Łącko. Wieczór Patriotyczny rozpoczął się od wspólnego odśpiewanie Gaude Mater Polonia oraz Mazurka Dąbrowskiego. Spektakl o historii odzyskania Niepodległości przez Polskę wzbogacony pięknie zatańczonym polonezem zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabrzeży przygotowani przez pp. Jadwigę Florian, Ewę Ptaszek i Danutę Kurzeję. Wystąpili również laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej: Zuzanna Baziak, Małgorzata Mąka i Maksymilian Bieryt. Potem pięknie zabrzmiały również znane pieśni patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto wraz z solistami oraz Chóru Parafialnego „Zew gór”. Ten radosny nastrój udzielił się wszystkim obecnym na Wieczorze Patriotycznym. Powiewały biało-czerwone chorągiewki, rozbrzmiewały dźwięki znanych piosenek żołnierskich takich jak „Serce w plecaku”, „Przybyli ułani”, czy też „Marsz Pierwszej Brygady” – wszyscy śpiewali je wspólnie z wykonawcami koncertu.

                Na zakończenie imprezy głos zabrał wójt gminy Jan Dziedzina, który podziękował wszystkim wykonawcom i uczestnikom. Podkreślił równocześnie jak wielką wartością jest niepodległość dla naszego kraju i dla nas wszystkich żyjących w wolnej Polsce. Te dwie godziny wspólnego świętowania niepodległości minęły bardzo szybko i miały naprawdę niepowtarzalną atmosferę radości.