Deklaracja dostępności

Górale Łąccy nagrywają płytę

Będzie to trzecia płyta w dorobku Górali Łąckich. Znajdą się na niej pieśni regionu łąckiego oraz utwory instrumentalne. Nagranie tej płyty oraz jej wydanie odbywa się w ramach projektu  "Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej".