Deklaracja dostępności

Grupa Teatralna Berecik (młodsza) wyróżniona

W dniu 5 kwietnia w CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu odbył się Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka.

W konkursie tym wzięła udział również młodsza Grupa Teatralna Berecik. Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. Dziękuję ci, Nietoperzu, wg scenariusza Macieja Wojtyszki. Za prezentację tę otrzymali wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!