Deklaracja dostępności

Promocja książki "Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka i Jazowska"

W dwudziestu jeden rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z kulturą, zwyczajami, obrzędami, tańcem, muzyką, rzemiosłem, architekturą i sztuką tego regionu, a nawet demonologią. Tematem zajmowali się wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Wiele tematów zostało opartych o przeprowadzone badania terenowe, czyli liczne rozmowy z mieszkańcami tego regionu, którzy stanowią skarbnicę niezwykle ciekawych informacji.

W promocji tej licznie uczestniczyli przedstawiciele dwóch bratnich i sąsiadujących ze sobą gmin, czyli Kamienicy i Łącka, które w tej publikacji odgrywają główną rolę. 

Pozostaje życzyć miłej lektury!

Dodać również należy, iż w trakcie tego wieczoru miała miejsce również promocja pięknego albumu „Nastroje Małopolski” (autorzy: Maria Brylak – Załuska – etnograf i Piotr Droździk – fotograf). Pokazuje on piękno i różnorodność etnograficzną tej niezwykle malowniczej części naszego kraju, w którą wpisują się również górale łąccy, a także wydanej w miniaturowej w formie, ale niezwykle wymownej publikacji, jaką są „Wskazania dla synów Podhala” Władysława Orkana, opatrzonej przedmową prof. Bolesława Farona (pochodzącego z Czarnego Potoku). Obydwie te publikacje zostały wydane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół, dzięki zaangażowaniu dyrektora tej placówki Antoniego Malczaka.

Te trzy wydawnictwa powinny się znaleźć w każdej domowej bibliotece.