Deklaracja dostępności

"Sądeckie Kolędowanie"

"Sądeckie kolędowanie" w hali widowiskowo-sportowej w Łącku, czyli spotkanie w świątecznym klimacie z inicjatywy Posła RP Jana Dudy i wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny. Wystąpili: Zespół "Promyczki Dobra", Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto, Zespół Regionalny "Niskowioki", grupa dziewczęca z Chóru Regionalnego "Ku górze", Zespół Regionalny "Starosądeczanie", Zespół Regionalny "Górale Łąccy", Zespół Regionalny"Jakubkowianie". Wydarzeniu towarzyszyły liczne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, a także stoiska przygotowane przez Lasy Państwowe, Malopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Związek Łowiecki - okręg nowosądecki.