Deklaracja dostępności

XXX Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

10 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się XXX Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Występy konkursowe oceniała komisja w składzie: Marta Smólczyńska - etnolog, MCK Sokół, Monika Kurzeja - muzyk, dialektolog, MCK Sokół i Benedykt Kafel - etnograf, postanowiła przyznać następujące miejsca:

kat. dziecięca

I miejsce - grupa z Gwiazdą z Maszkowic (Szkoła Podstawowa), grupa Nowolecięta z Łącka (Grupa Teatralna "Berecik")

kat. dorosła

I miejsce - grupa z Konikiem z Łącka (stowarzyszenie "Kiyrpecki")

Komisja podkresliła niezwykle wyrównany poziom występów. Reprezntować gminę Łącko na Sądeckim Kolędowaniu w Mystkowie będą grupy Z gwiazdą z Maszkowic, Z konikiem z Łącka.

Grupy otrzymały dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.